معنی و ترجمه کلمه magazine gun به فارسی magazine gun یعنی چه

magazine gun


علوم نظامى : تفنگ خزانه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها