معنی و ترجمه کلمه magazine space به فارسی magazine space یعنی چه

magazine space


محوطه زاغه مهمات
علوم نظامى : زاغه زيرزمينى محل انبار مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها