معنی و ترجمه کلمه magian به فارسی magian یعنی چه

magian


جادوگر،مجوسى)n.& adj.( :

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها