معنی و ترجمه کلمه magic number به فارسی magic number یعنی چه

magic number


ورزش : امتياز لازم براى قهرمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها