معنی و ترجمه کلمه magna carta به فارسی magna carta یعنی چه

magna carta


ماگناکارتا،فرمان کبير يا فرمان ازادى صادره از طرف جان پادشاه انگليس در سال1215
قانون ـ فقه : منشور بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها