معنی و ترجمه کلمه magna cum laude به فارسی magna cum laude یعنی چه

magna cum laude


با درجه عالى ،با امتياز زياد( درجه علمى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها