معنی و ترجمه کلمه magnaflux به فارسی magnaflux یعنی چه

magnaflux


علوم هوايى : نام انحصارى تست غيرمخربى براى مواد مغناطيسى بااستفاده از ميدانهاى مغناطيسى و مواد فلورسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها