معنی و ترجمه کلمه magnanimously به فارسی magnanimously یعنی چه

magnanimously


بزرگوارانه ،با علو طبع ،با استغناى طبع ،از روى اقا منشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها