معنی و ترجمه کلمه magnatic direction indicator به فارسی magnatic direction indicator یعنی چه

magnatic direction indicator


علوم مهندسى : دستگاه نشاندهنده جهت مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها