معنی و ترجمه کلمه magnesian limestone به فارسی magnesian limestone یعنی چه

magnesian limestone


علوم مهندسى : سنگ اهک منيزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها