معنی و ترجمه کلمه magnesium به فارسی magnesium یعنی چه

magnesium


symb : Mg،(ش ).فلز منيزيم)g(
علوم مهندسى : منيزيوم
شيمى : منيزيم
علوم هوايى : منيزيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها