معنی و ترجمه کلمه magnet winding به فارسی magnet winding یعنی چه

magnet winding


علوم مهندسى : سيم پيچى اهنربا
الکترونيک : سيم پيچ مغناطيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها