معنی و ترجمه کلمه magnet-type starter به فارسی magnet-type starter یعنی چه

magnet-type starter


علوم مهندسى : راه انداز نوع مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها