معنی و ترجمه کلمه magnetic anisotropy به فارسی magnetic anisotropy یعنی چه

magnetic anisotropy


شيمى : ناهمسانگردى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها