معنی و ترجمه کلمه magnetic anomaly detection gear (madg) به فارسی magnetic anomaly detection gear (madg) یعنی چه

magnetic anomaly detection gear (madg)


علوم نظامى : دستگاه اکتشاف زيردريايى به طريقه مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها