معنی و ترجمه کلمه magnetic axis به فارسی magnetic axis یعنی چه

magnetic axis


محور قطب مغناطيسى
علوم مهندسى : محور مغناطيسى
الکترونيک : محور مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها