معنی و ترجمه کلمه magnetic blow-out circuit breaker به فارسی magnetic blow-out circuit breaker یعنی چه

magnetic blow-out circuit breaker


علوم مهندسى : کليد قدرت با خاموش کننده مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها