معنی و ترجمه کلمه magnetic brake به فارسی magnetic brake یعنی چه

magnetic brake


علوم مهندسى : ترمز مغناطيسى
الکترونيک : ترمز مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها