معنی و ترجمه کلمه magnetic bridge به فارسی magnetic bridge یعنی چه

magnetic bridge


پل رلوکتانس
علوم مهندسى : پل مغناطيسى
الکترونيک : پل مغناطيسى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها