معنی و ترجمه کلمه magnetic contactor به فارسی magnetic contactor یعنی چه

magnetic contactor


علوم مهندسى : قطع کننده مغناطيسى کنتاکتور
الکترونيک : کنتاکت گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها