معنی و ترجمه کلمه magnetic coupling transformer به فارسی magnetic coupling transformer یعنی چه

magnetic coupling transformer


الکترونيک : مبدل انتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها