معنی و ترجمه کلمه magnetic course (mag,c) به فارسی magnetic course (mag,c) یعنی چه

magnetic course (mag,c)


علوم دريايى : راه مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها