معنی و ترجمه کلمه magnetic cycle به فارسی magnetic cycle یعنی چه

magnetic cycle


منحنى هيسترزيس
علوم مهندسى : فرايند مدار مغناطيسى
الکترونيک : دوره مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها