معنی و ترجمه کلمه magnetic damping به فارسی magnetic damping یعنی چه

magnetic damping


ميرايى مغناطيسى
علوم مهندسى : ميرايى جريان فوکو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها