معنی و ترجمه کلمه magnetic deflection به فارسی magnetic deflection یعنی چه

magnetic deflection


انحراف مغناطيسى
علوم مهندسى : انحراف در حوزه مغناطيسى
الکترونيک : خمش الکترومغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها