معنی و ترجمه کلمه magnetic delay line به فارسی magnetic delay line یعنی چه

magnetic delay line


علوم مهندسى : خط تاخير مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها