معنی و ترجمه کلمه magnetic dip به فارسی magnetic dip یعنی چه

magnetic dip


ميدان جاذبه مغناطيسى
الکترونيک : ميل مغناطيسى
علوم هوايى : ميل مغناطيسى
علوم نظامى : قوه جاذبه مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها