معنی و ترجمه کلمه magnetic dipole radiation به فارسی magnetic dipole radiation یعنی چه

magnetic dipole radiation


علوم مهندسى : تشعشع دوقطبى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها