معنی و ترجمه کلمه magnetic dipole به فارسی magnetic dipole یعنی چه

magnetic dipole


الکترونيک : دوقطبى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها