معنی و ترجمه کلمه magnetic disk memory به فارسی magnetic disk memory یعنی چه

magnetic disk memory


علوم مهندسى : حافظه با ديسک مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها