معنی و ترجمه کلمه magnetic disk به فارسی magnetic disk یعنی چه

magnetic disk


ديسک مغناطيسى ،صفحه مغناطيسى ،گرده مغناطيسى
علوم مهندسى : ديسک مغناطيسى
کامپيوتر : گرده مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها