معنی و ترجمه کلمه magnetic drum به فارسی magnetic drum یعنی چه

magnetic drum


درام مغناطيسى ،طبله مغناطيسى
علوم مهندسى : طبلک مغناطيسى درام حافظه
کامپيوتر : طبله مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها