معنی و ترجمه کلمه magnetic equator به فارسی magnetic equator یعنی چه

magnetic equator


الکترونيک : استواى مغناطيسى
علوم هوايى : استواى مغناطيسى
علوم دريايى : استواى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها