معنی و ترجمه کلمه magnetic fatigue به فارسی magnetic fatigue یعنی چه

magnetic fatigue


الکترونيک : خستگى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها