معنی و ترجمه کلمه magnetic field energy به فارسی magnetic field energy یعنی چه

magnetic field energy


علوم مهندسى : انرژى ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها