معنی و ترجمه کلمه magnetic field intensity به فارسی magnetic field intensity یعنی چه

magnetic field intensity


علوم مهندسى : شدت ميدان مغناطيسى
شيمى : شدت ميدان مغناطيسى
علوم هوايى : شدت ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها