معنی و ترجمه کلمه magnetic fluctuation noise به فارسی magnetic fluctuation noise یعنی چه

magnetic fluctuation noise


علوم مهندسى : اثر برکهاوزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها