معنی و ترجمه کلمه magnetic flux meter به فارسی magnetic flux meter یعنی چه

magnetic flux meter


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى فلوى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها