معنی و ترجمه کلمه magnetic friction clutch به فارسی magnetic friction clutch یعنی چه

magnetic friction clutch


علوم مهندسى : کلاج مالشى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها