معنی و ترجمه کلمه magnetic furnace regulation به فارسی magnetic furnace regulation یعنی چه

magnetic furnace regulation


علوم مهندسى : تنظيم کوره مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها