معنی و ترجمه کلمه magnetic hysteresis angle به فارسی magnetic hysteresis angle یعنی چه

magnetic hysteresis angle


علوم مهندسى : زاويه فاز جريان تحريک کننده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها