معنی و ترجمه کلمه magnetic ink character recognition به فارسی magnetic ink character recognition یعنی چه

magnetic ink character recognition


کامپيوتر : تشخيص کاراکترهاى جوهر مغناطيسى بازشناسى کاراکتر با جوهر مغناطيسى دخشه شناسى مرکب مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها