معنی و ترجمه کلمه magnetic joint به فارسی magnetic joint یعنی چه

magnetic joint


علوم مهندسى : محل ضربه در ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها