معنی و ترجمه کلمه magnetic lag به فارسی magnetic lag یعنی چه

magnetic lag


علوم مهندسى : هيسترزيس
الکترونيک : تاخير مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها