معنی و ترجمه کلمه magnetic line of force به فارسی magnetic line of force یعنی چه

magnetic line of force


علوم مهندسى : خطوط قواى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها