معنی و ترجمه کلمه magnetic materials به فارسی magnetic materials یعنی چه

magnetic materials


الکترونيک : اجسام مغناطيسى
شيمى : مواد مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها