معنی و ترجمه کلمه magnetic matrix memory به فارسی magnetic matrix memory یعنی چه

magnetic matrix memory


علوم مهندسى : حافظه ماتريس مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها