معنی و ترجمه کلمه magnetic path length به فارسی magnetic path length یعنی چه

magnetic path length


علوم مهندسى : طول مسير خطوط قوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها