معنی و ترجمه کلمه magnetic picture recording به فارسی magnetic picture recording یعنی چه

magnetic picture recording


علوم مهندسى : ضبط تصوير مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها