معنی و ترجمه کلمه magnetic polarity به فارسی magnetic polarity یعنی چه

magnetic polarity


علوم مهندسى : پلاريته مغناطيسى
الکترونيک : قطبيت مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها